KLAVERTEKNIk.se

 

   service av pianon och flyglaR I NORRBOTTEN                                        PIteå  Skellefteå  luleå  älvsbyn

 

Reparationer

Pianots och flygelns mekanik består till största delen av trä, filt och läder. Precis som med en bil så slits delar genom användning och åldrande. Det händer att strängar och hammarskaft går av, filtbitar och läder trycks ihop eller lossnar. Lyckligtvis går det mesta att reparera eller byta ut. Genom att se till att alla delar fungerar som de ska får Du inte bara en bättre spelupplevelse, Du ser också till att bibehålla värdet på Ditt instrument.  

 

Mekanikjustering

Förslitning på spelmekaniken uppstår ofta på grund av att den inte är korrekt justerad. Det är viktigt att då och då kontrollera så att alla mekanikdelar sitter fast och att inte några delar nöter mot varandra på ett sätt som inte är avsett. Vid stämning kontrollerar jag mekanikens funktion och gör justeringar efter behov. En korrekt justerad spelmekanik ger ett perfekt och pålitligt anslag samtidigt som man undviker att mekanikens delar slits i onödan.

 

Slipning av hammarfilt och intonering

Det är inte bara stämningen som påverkar instrumentets klang. På ett piano som spelats mycket kan man se att det uppstått spår i hammarfilten i träffpunkten mot strängarna. Hammarens anslagskraft mot strängen får hammarfilten att tryckas ihop, och om spåren är väldigt djupa kan man behöva slipa ner hammarfilten så att spåren försvinner. Med olika tekniker, vanligen genom att sticka i filten med nålar, kan man sedan behandla hammarfilten och få den mjukare eller hårdare för att därigenom jämna ut instrumentets klang. Detta kallas för intonering.