KLAVERTEKNIk.se

 

   service av pianon och flyglar I NORRBOTTEN                                        PIteå  Skellefteå  luleå  älvsbyn

 

Stämning

Pianon och flyglar blir i regel ostämda två gånger om året på grund av förändringen i luftfuktighet som sker i samband med övergången mellan sommar och vinter. Akustiska klaverinstrument är i huvudsak byggda i trä, och precis som med kärvande ytterdörrar sväller träet i instrumentet under sommarhalvåret på grund av högre luftfuktighet. Detta medför rörelser i stämstock och resonansbotten vilket i sin tur gör att instrumentet blir ostämt.

 

Om ett piano inte stäms på ett antal år tappar instrumentet vanligen sin tonhöjd på grund av att spänningen i strängarna släpper. Ifall tonhöjden har sjunkit för mycket kan det bli nödvändigt att grovdra strängarna innan det går att stämma instrumentet så att stämningen håller. Ett piano som stäms och underhålls regelbundet varje år klarar förändringarna i luftfuktighet mellan årstiderna mycket bättre. 

 

Här uppe i Norrland med vårt torra vinterklimat märks förändringen mellan årstiderna särskilt tydligt. För att råda bot på problemet kan man installera ett Piano Life Saver System från Dampp-Chaser® i instrumentet. Det är en klimatanläggning som ser till att luftfuktigheten i instrumentet hålls vid 45% konstant. Mer information om detta finner du i menyn till vänster.

 

Klicka här för att läsa vidare om stämning...