KLAVERTEKNIk.se

 

   service av pianon och flyglar I NORRBOTTEN                                        PIteå  Skellefteå  luleå  älvsbyn

 

 

Hur ofta ett instrument ska stämmas beror på hur mycket det används och vilka kravs som ställs från den som spelar. Vid normalt hemmabruk rekommenderar jag att instrumentet stäms och ses över vid en regelbunden tidpunkt en gång om året. Instrument som används av musiker för dagligt övande kan behöva stämmas två gånger om året eller mer, beroende på hur kräsen pianisten är. Kyrkor stämmer vanligtvis sina mest använda instrument tre gånger om året. Instrument i konsertlokaler stäms i regel innan varje konsert.

 

I samband med stämning gör jag en översyn av instrumentets övergripande funktionalitet och spelmekanikens skick. Reparationer och justeringar nödvändiga för att instrumentet ska vara spelbart ingår vanligen i priset för stämningen. Om instrumentet är i behov av en mer omfattande renovering talar jag om för Dig vad som är lämpligt att åtgärda och vilka eventuella kostnader det kan tänkas resultera i.

 

Med min service vill jag bidra till att såväl hemma-musikanter och amatörer som professionella musiker kan glädjas över möjligheten att musicera på instrument som ger njutbara spel- och musikupplevelser. Vid stämning och mekanikjustering arbetar jag enbart med högkvalitativa verktyg och den senaste teknologiska utrustningen för att Ditt instrument ska klinga och fungera mekaniskt i enlighet med dess fulla potential.